Determinarea stării de insolvenţă. Insolvenţa iminentă;
– continuarea exploatării după deschiderea procedurii;
– depistarea cauzelor insolvenţei;
– analiza modului de conducere a activităţii curente a debitorului aflat în insolvenţă;
– viabilitatea planului de reorganizare;
– urmărirea implementării planului de reorganizare;
– analiza necesară deciziei de solicitare a anulării actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor  creditorilor;
– analiza contractelor în curs de execuţie;
– analiza posibilităţii executării de către creditorii garantaţi a unor bunuri puse în garanţie;
– modalităţi de valorificare a bunurilor din averea debitorului;
– încheierea de tranzacţii;
– determinarea prejudiciilor