În cadrul acestei proceduri societatea noastră profesională elaborează un plan de restructurare acceptat de debitor şi de creditorii relevanţi, plan care să permită continuarea activităţii debitorului şi acoperirea totală sau parţială a obligaţiilor acestora.

În urma negocierilor voluntare extrajudiciare planul de restructurare poate include:
– modalitatea de valorificare a unor active;
– modificarea termenelor de plată a creanţelor;
– remiteri de datorie;
– injectare de capital suplimentar;
– constituirea de garanţii;
– conversia creanţelor în acţiuni;
– implementarea strategiei de management a debitorului.
Restructurarea obligaţiilor este o concesie, iar nu un drept.