Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor;
Lichidatorii sunt obligaţi să efectueze bilanţul de mediu;
În afară de puterile conferite de asociaţi, lichidatorii vor putea:
– să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare;
– să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii;
– să facă tranzacţii;
– să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii;
– să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească
orice alte acte necesare.