Procedura mandatului ad-hoc:

Mandatarul va putea propune ştergeri, reeşalonări sau reduceri parţiale de datorii, continuarea sau încetarea unor contracte în curs, reduceri de personal precum şi orice alte măsuri considerate a fi necesare.

Procedura concordatului preventiv:

La cererea conciliatorului, judecătorul sindic va putea impune, prin hotărâre de omolagare, amânarea scadenţei creanţelor creditorilor nesemnatari cu 18 luni. În această perioadă nu vor curge dobânzi, penalităţi şi alte cheltuieli aferente creanţelor respective.